Projekční a geodetická činnost

+420 568 846 268

ekos@ekos-t.cz

Firma EKOS T spol s.r.o. byla založena v roce 1990 a těžiště její práce jsou projekční a geodetické činnosti.

Projekční práce


Projekční práce zejména v oblasti komplexních a jednoduchých pozemkových úprav jsou zajišťovány projektanty s oprávněním pro projektování pozemkových úprav a dalšími odborníky v oboru. Dohodami o spolupráci zajišťujeme speciální odborné projekční práce související s pozemkovými úpravami a další činnosti.

Kompletní zeměměřické služby


Dále nabízíme kompletní zeměměřické služby – vyhotovování geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, budování bodových polí, mapování (ZMVM), měření výškopisu liniových staveb či zaměření účelových map pro potřeby budování inženýrských sítí. (viz. CENÍK ).

Vybavení


Firma je vybavena pro měření a sběr dat totálními stanicemi zn. SOKKIA a TRIMBLE a nejmodernějšími dvoufrekvenčními GNSS rovery TRIMBLE R2 a R8 s možností měření a vytyčování bodů v reálném čase (RTK) v systému JTSK a Bpv, využívající sítí CZEPOS a Trimble VRS Now Czech. Pro zpracování naměřených dat a projektování se používá řada špičkových softwarových produktů.

Grafické výstupy


Grafické výstupy firma vyhotovuje v prvotřídní kvalitě až do formátu A0 na inkoustovém plotru HP DesignJet 750C+, v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátech VFK, vkm, dgn, dxf, dwg, dkm, doc, xls, wks, txt, crd, mes, par, dst, sdr, job, dbf aj.

Působení


Působíme v krajích Vysočina, Jihomoravském a Jihočeském a Pardubickém, kde pracujeme pro pozemkové úřady Třebíč, Jihlava, Brno-venkov, Žďár nad Sázavou, Blansko, Svitavy, Tábor a Břeclav pro které jsme úspěšně dokončili zápisem do Katastru nemovitostí 36 Komplexních pozemkových úprav, z nichž KPÚ Ořechov mimořádného rozsahu byl přepracován po předchozím zpracovateli a další jsou katastrálními úřady přejímány k zápisu.

Operační program Podnikání a inovace

Společnost EKOS T, spol. s r.o. realizuje v rámci programu ICT v podnicích – Výzvy III projekt 2.2 ITP03/282 "Pořízení IT vybavení pro zpracování komplexních pozemkových úprav". Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).